Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 03/07/2021

Cầu Nguyện – Ngày 03/07/2021


Thứ Bảy, 03/7/2021

HT Ottawa (C&MA), thủ đô Gia Nã Đại, MS Ðỗ Thiệu Cường cố vấn; HT Báp-tít Ottawa, MSBS Nguyễn Thanh Đức và MS Phạm Quá đặc trách (ĐT) linh vụ. HTTLVN Toronto, Ontario, MS Trần An Ninh; HT Broadview, MS Khưu Hoa quyền QN; HTTL Đắc Thắng, MS Thái Lập Khánh; HTTL Phục Sinh, MS Hà Nam. Xin Chúa cho con dân Chúa kinh nghiệm đời sống tự do, sung mãn trong Chúa; xin Chúa tiếp tục mở cửa cơ hội rao giảng Tin Mừng cho cộng đồng tại thành phố Toronto và vùng phụ cận. Xin Chúa ban thần quyền trên đầy tớ Chúa, cho con cái Chúa dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày, cầu nguyện cho nhau và cho đầy tớ Chúa có sức khỏe và khải tượng để phát triển HT.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho ÐH Báp-tít lần thứ 35 và Hội Đồng (HĐ) Giáo Hạt lần thứ 46.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top