Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 30/06/2021

Cầu Nguyện – Ngày 30/06/2021


Thứ Tư, 30/6/2021

Xin cầu nguyện cho Thường Trực Ban Trị sự Tổng hội miền Bắc, quý MS: Nguyễn Hữu Mạc, Bùi Văn Sản, Hoàng Văn Luân, Bùi Văn Triệu, Phạm Bá Hạnh, và MSNC Thào A Páo. Xin cầu nguyện cho 596 MSTĐ thuộc HTTLVN(MB), hiện phục vụ Chúa tại hơn 1250 HT và ĐN. Xin Chúa cho các đầy tớ Chúa lòng kính yêu Ngài, có ân tứ, khôn ngoan, khiêm nhường, hiệp một đi trong đường lối Chúa để gìn giữ và phát triển HT. Xin Chúa cho HT miền Bắc sớm có được khu đất rộng rãi để xây dựng Trung Tâm Tin Lành nhằm đáp ứng nhu cầu Giáo Hội và xây dựng Trường Thánh Kinh Thần Học để đáp ứng nhu cầu đào tạo người phục vụ Chúa. Xin Chúa cho sớm được phép và có tài chánh để làm nhà nguyện cho hơn 1200 ĐN. Đặc biệt, cầu nguyện cho Đại Hội Đồng 36 (2021—2025) và Lễ Kỷ Niệm 110 Năm Tin Lành truyền đến Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. Xin Chúa cho những dịp tiện này để HT rao truyền Phúc Âm.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top