Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 28/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 28/05/2021


Thứ Sáu, 28/5/2021

HT Perth, MS Nguyễn Hữu David. Xin Chúa ban năng quyền, đồng công với người chăn trong việc mở rộng Nước Chúa và nuôi dưỡng bầy chiên; cho công tác chăm sóc tân tín hữu được tốt; cho công tác đào tạo, huấn luyện các tín hữu phục vụ Chúa hữu hiệu hơn.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top