Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 23/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 23/05/2021


Chúa Nhật, 23/5/2021

Lễ Ngũ Tuần. Xin Chúa Thánh Linh thăm viếng, giúp chính mình đầu phục Chúa trọn vẹn để được Chúa chiếm hữu và dẫn dắt. Xin Chúa thăm viếng các HT tại Việt Nam, các HT tại hải ngoại, xin sớm cho có cơn phục hưng đến từ Ngài.

Bang Queenlands: HTTL Báp-tít Ân Ðiển Brisbane, MS Trịnh Mỹ Hoa; HT Ân Điển Rockhampton, MS Cao Thành Kính. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn; và cho việc mở HT mới tại Cairns được tốt đẹp.

HTTL Uniting Người Việt, MSTS Đặng Ngọc Phước; HTTL Brisbane, MS Viên Thế Trung. Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các đầy tớ Chúa và BCH; xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn HT và giúp con dân Chúa lớn lên trong niềm tin.

HTTLVN Brisbane (CMA), MS Nhữ Đoàn Trung Kiên. Xin Chúa thêm năng lực sức mới trên người chăn, giúp con cái Chúa có tinh thần chia sẻ Phúc Âm và đời sống tâm linh tăng trưởng.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top