Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 20/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 20/05/2021


Thứ Năm, 20/5/2021

HT Uniting West Footscray, trong thời gian củng cố và tìm mời MS. Xin Chúa cho con dân Ngài luôn trung tín trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài; xin cho họ cam kết đứng chung lo công việc nhà Chúa.

HT Nguồn An Bình (BAP), MS Bùi Quang Minh. Cảm tạ Chúa cho HT phát triển dù mới thành lập và cho HT tìm được địa điểm sinh hoạt thích hợp. Xin cầu nguyện cho tôi con Chúa có ơn và ảnh hưởng tốt trong khu vực phía tây này. Xin Chúa cho những người mới tin Chúa sớm trưởng thành, trở nên môn đệ vững vàng xây dựng nhà Chúa.

HT St. Albans (CMA), MS Lê Văn Liêm QN. Cảm tạ Chúa dẫn dắt HT Ngài trung tín trong suốt 16 năm qua; con cái Chúa và các ban ngành luôn hiệp một trong sự phục vụ Chúa. Xin Chúa cho người chăn được ơn chăm sóc bầy chiên và ơn rao truyền Danh Chúa có hiệu quả.

HT Tin Lành Miền Tây Melbourne (IND), HT mới thành lập do MS Trần Thanh Tâm QN, MSNC Nguyễn Trọng Nhân PT. Xin Chúa cho sớm ổn định và phát triển.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top