Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 19/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 19/05/2021


Thứ Tư, 19/5/2021

HT Báp-tít Resevoir, TĐ Võ An Tâm QN; HT Báp-tít Việt Nam Syndal, TÐ Trịnh Thanh Thuận phụ trách. Xin Chúa thêm ơn trong sự giảng dạy và lãnh đạo của người chăn; cho con cái Chúa yêu thương, cùng nhau lo công việc Chúa; xin Chúa cho họ luôn dành thì giờ học Lời Ngài, sống đạo, và tích cực chia sẻ về sự cứu chuộc của Chúa cho đồng bào.

HT Ân Điển, MS Nguyễn Tiến Dũng. Cảm tạ Chúa cho HT phát triển và sinh hoạt tốt. Xin Chúa cho con cái Chúa trong HT thêm lòng kính yêu Chúa, ham thích Lời Ngài, và mạnh dạn làm chứng về Chúa cho đồng hương.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top