Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 15/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 15/05/2021


Thứ Bảy, 15/5/2021

HT New Way (BAP), MS Lê Vũ Thiên Ân. Cảm tạ Chúa ban phước tuôn tràn trên HT. Chương trình huấn luyện Lãnh Đạo được kết hợp với Trường Thần học Gate Way Seminary, California, Hoa Kỳ, đã có 12 sinh viên hoàn tất CT. Xin Chúa cho việc tìm địa điểm mới phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của HT.

HT Wollongong, MS Võ Trí Dũng. Xin Chúa ban sức mới trên người chăn, ơn dẫn dắt bầy chiên đi trong đường lối Ngài; cho con dân Chúa có tinh thần khao khát Lời Ngài, yêu thương, hiệp tác xây dựng, và mở rộng Vương Quốc Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top