Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 14/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 14/05/2021


Thứ Sáu, 14/5/2021

HTTL Anh Giáo Regents Park, MS Phạm Quang Vinh. Cảm tạ Chúa đã ban phước trên HT trong năm qua. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong công tác chăm sóc, giảng dạy, và rao truyền Danh Chúa; cho công việc Chúa ngày càng phát triển; con dân Chúa yêu mến Ngài và đời sống đức tin luôn nóng cháy.

HTTLVN Fairfield West, MSNC Nguyễn Vệ Nhân. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, giúp con cái Chúa dành thì giờ học và xây dựng gia đình trên Lời Chúa, và sẵn sàng với công tác truyền rao Tin Mừng.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top