Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 13/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 13/05/2021


Thứ Năm, 13/5/2021

Lễ Thăng Thiên. Kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu về trời. Xin Chúa dùng ngày này nhắc nhở con dân Chúa Ðại Mệnh Lệnh Chúa truyền, nhen lại tinh thần tích cực Truyền Bá Phúc Âm trong chính Bạn và con dân Chúa. Xin cầu nguyện cho CT truyền giảng trong HT của Bạn năm nay và cho Ban Chứng Ðạo hoạt động mạnh mẽ, tìm được đường hướng tích cực đáp ứng được nhu cầu cần biết Chúa của đồng bào trong vùng.

Bang Australia Capital: HTTLVN ACT Canberra, Ông Đỗ Ngọc Tín, Thư ký. Xin Chúa đưa dẫn đầy tớ của Ngài đến chăm lo HT; xin Chúa ban ơn trên BCH trong công tác hướng dẫn HT; cho tinh thần yêu mến Chúa của con cái Ngài được thể hiện qua sự ham mến học Lời Ngài, và tham gia các nhóm cầu nguyện; xin Chúa cho họ trung tín bước đi với Chúa và luôn nương cậy nơi Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top