Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 12/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 12/05/2021


Thứ Tư, 12/5/2021

HT Báp-tít Cabramatta đổi tên thành Victory Community Church, MS Nguyễn Văn Ngon QN; Thầy Văn Công Kháng PT; MS Nguyễn Hùng Vương hợp tác. Tạ ơn Chúa về tinh thần dâng hiến nhiệt thành cho công việc Chúa và tích cực hỗ trợ cho công việc Chúa tại Việt Nam. Xin Chúa cho mỗi tín hữu là nhân chứng cho Chúa, gặp gỡ Chúa cách cá nhân. HT dời địa điểm sinh hoạt, thờ phượng Chúa lúc 2 giờ trưa mỗi Chúa Nhật. Xin cầu nguyện cho việc tìm mua cơ sở riêng cho HT hầu đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top