Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 06/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 06/05/2021


Thứ Năm, 06/5/2021

Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện (National Day of Prayer). Thứ Năm đầu tiên của tháng Năm là Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện tại Hoa Kỳ. Ngày Cầu Nguyện là thời điểm nhắc nhở người dân Hoa Kỳ quay về với Chúa. Xin Bạn dành ngày này cầu nguyện cho quốc gia, chính quyền địa phương nơi Bạn sinh sống, và cầu nguyện cho mình, cho HT địa phương được phục hưng.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top