Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 05/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 05/05/2021


Thứ Tư, 05/5/2021

HT Báp-tít Tin Lành Bình An, MS Lê Đức Trí. Xin cầu nguyện cho lòng yêu mến Chúa của các con cái Chúa ngày càng gia tăng, trung tín cầu nguyện, học KT, và thờ phượng Chúa.  Xin Chúa cho nếp sống của con cái Chúa và đời sống tâm linh sinh bông trái yêu thương để qua đó là chứng nhân cho Chúa Giê-xu và biến đổi cộng đồng về cho Vương Quốc Đức Chúa Trời.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top