Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 02/05/2021

Cầu Nguyện – Ngày 02/05/2021


Chúa Nhật, 02/5/2021

 Các HT tại Úc Ðại Lợi. Bang New South Wales: HTTL Tây Sydney (CMA), MS Lý Thành Lợi từ nhiệm, HT đang tìm mời mục sư QN; Xin sớm có người chăn người chăn hầu giúp đời sống thuộc linh của tín hữu được lớn lên trong Chúa; xin Chúa thêm ơn lành, sức mới trên tôi con Chúa trong HT để cùng nhau xây dựng HT vững mạnh và phát triển hơn.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top