Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 24/04/2021

Cầu Nguyện – Ngày 24/04/2021


Thứ Bảy, 24/4/2021

Dân tộc Pà Thẻn: Dân số: 6. 811. Có 200 tín hữu. Từ năm 1999 có 100 người Pà Thẻn tin nhận Chúa qua những tín hữu của những người dân tộc lân cận. Xin Chúa cho việc huấn luyện lãnh đạo, truyền giáo, và phát triển HT được dễ dàng tổ chức và cho có nhiều người Pà Thẻn tin nhận Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top