Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 23/04/2021

Cầu Nguyện – Ngày 23/04/2021


Thứ Sáu, 23/4/2021

Dân tộc Ơ Đu: Dân số: 376. Có 70 tín hữu. Xin cầu nguyện cho mọi người Ơ Đu đều tin nhận Chúa. Xin Chúa cho người Ơ Đu được tự do thờ phượng và làm chứng về Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top