Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 19/04/2021

Cầu Nguyện – Ngày 19/04/2021


Thứ Hai, 19/4/2021

Dân tộc Mảng: Dân số: 3,700. Không có thông tin về số người tin Chúa. Vì họ ở nơi vùng cao, vùng xa, chỉ có một số ít người nghe nói về Phúc Âm. Xin Chúa sai giáo sĩ mang Tin Mừng đến với người Mảng ở nơi hẻo lánh; cho họ thấy Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và nhận ra tà linh. Xin cho họ được giải phóng trong Chúa Cứu Thế.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top