Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 18/04/2021

Cầu Nguyện – Ngày 18/04/2021


Chúa Nhật, 18/4/2021

Dân tộc Lự: Dân số: 5,601. Chưa biết số người tin Chúa (có một thiểu số tin Chúa ở Trung Quốc, Thái Lan, và Miến Điện). Trên 90% chưa bao giờ được nghe về Đạo Chúa. Dân tộc Lự thờ các tà thần. Xin Chúa cho người Lự có lòng khao khát tìm Chân Lý và xin Chúa sai người đến với dân tộc Lự để truyền giáo.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top