Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 16/04/2021

Cầu Nguyện – Ngày 16/04/2021


Thứ Sáu, 16/4/2021

Dân tộc Lào: Dân số: 14,928. Chưa có người tin Chúa. Xin Chúa cho dân tộc Lào sớm có người tin nhận Chúa để vượt thoát sự sợ hãi, mê tín, và thờ cúng tà ma. Xin Chúa sai phái các giáo sĩ đến giới thiệu về Chúa để họ mở lòng tiếp nhận Phúc Âm.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top