Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 05/04/2021

Cầu Nguyện – Ngày 05/04/2021


Thứ Hai, 05/4/2021

Dân tộc Cờ Lao: Dân số 2,636 chưa có người tin Chúa. Xin Chúa sai phái người đem Phúc Âm đến với dân tộc Cờ Lao, chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top