Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 04/04/2021

Cầu Nguyện – Ngày 04/04/2021


Chúa Nhật, 04/4/2021

Mừng Chúa Phục Sinh. Ha-lê-lu-gia, Chúa đã sống lại! Xin Chúa giúp con dân Chúa sống với niềm vui và sự đắc thắng của Chúa Phục Sinh. Xin Chúa cho tinh thần Phục Sinh sống động trên mỗi con dân Chúa để qua đó thu hút đồng bào đến với Ngài. Xin Chúa cho tinh thần hăng hái của các môn đệ khi kinh nghiệm Chúa Phục Sinh cũng là tinh thần của cá nhân của con dân Chúa, tích cực, mạnh dạn chia sẻ Chúa cho đồng bào. Xin Chúa giúp HT trong công tác chăm sóc, giúp những người tin Chúa trong mùa Phục Sinh năm nay đứng vững và lớn lên trong đức tin.

Dân tộc Cống: Dân số 2,029 sống ở vùng sâu phía Tây Bắc Việt Nam. Chưa có ai tin Chúa. Cầu xin Chúa sai phái giáo sĩ đến Hắc Giang để rao giảng Phúc Âm. Xin Chúa cho người Cống đón nhận tình yêu thương, tha thứ và sự tự do của Chúa Cứu Thế.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top