Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 03/04/2021

Cầu Nguyện – Ngày 03/04/2021


Thứ Bảy, 03/4/2021

Vân Kiều: Dân số: 74,500. Có 6,500 người tin Chúa. Cầu xin Chúa kêu gọi người đi đến vùng sâu, vùng cao, rao giảng về tội lỗi và tình yêu thương của Đức Chúa Trời và mở mang HT cho người dân tộc Bru–Vân Kiều.

Nhiều HT tại quê nhà và hải ngoại có CT truyền giảng tối nay. Xin Chúa ban phước cho CT đặc biệt này: Thăm viếng diễn giả, sứ điệp được rao giảng, và người nghe nhận sứ điệp cho riêng mình, hầu đến với Chúa và mời Ngài cai trị, hướng đẫn đời sống mình.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top