Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 02/04/2021

Cầu Nguyện – Ngày 02/04/2021


Thứ Sáu, 02/4/2021

Kỷ Niệm Chúa Chết trên Cây Thập Tự. Xin Chúa giúp con dân Chúa dành thì giờ suy niệm về sự chết của Chúa, biết xét lòng, ăn năn, tái cam kết theo Chúa, và rao truyền sự chết của Ngài. Các HT Chúa trên thế giới có CT thờ phượng tối nay. Xin Chúa ban phước cho CT thờ phượng đặc biệt này, qua đó có dịp đưa những người lâu nay cách xa Chúa trở lại với Ngài.

Dân tộc Bố Y: Dân số: 2,273. Dân tộc Bố Y chưa có ai tin Chúa và rất khó để tiếp cận với họ. Cầu xin Chúa đưa giáo sĩ đến truyền giáo cho họ hầu giải cứu họ ra khỏi sự trói buộc và lừa dối của ma quỷ.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top