Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 01/04/2021

Cầu Nguyện – Ngày 01/04/2021


Thứ Năm, 01/4/2021

Thứ Năm Thống Khổ. Chúa Giê-xu lập Lễ Tiệc Thánh, cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê, và bị bắt. Xin Chúa dùng hình ảnh Ghết-sê-ma-nê giúp chúng ta xét lại tình yêu của mình với Chúa, và dạn dĩ đến với Ngài. Xin Chúa giúp các tín hữu dành thì giờ suy niệm về Lễ Tiệc Thánh đầu tiên, xét lại thái độ, cách sống mỗi ngày, và xin Chúa giúp con dân Chúa tái cam kết sống và rao truyền sự chết của Ngài. Xin Chúa ban phước cho chương trình (CT) thờ phượng đặc biệt của các HT Chúa trên thế giới trong tối nay.

Sống Với Thánh Kinh. Cảm tạ Chúa cho VPNS có cơ hội được hỗ trợ tài liệu và tài chánh cho dự án dịch và phát hành Sống Với Thánh Kinh sang tiếng H’mong và tiếng Dao theo yêu cầu của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục HTTLVN miền Bắc. Bài Học SVTK đã phát hành Quý I và Quý II năm nay. Vì các tín hữu người sắc tộc chưa quen việc học KT hàng ngày, cho nên Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục phải có các chuyến đi thăm và hướng dẫn cách học Kinh Thánh mỗi ngày cho tín hữu. Cầu xin Chúa xức dầu cho các đầy tớ Chúa trong việc phiên dịch và in ấn SVTK ra tiếng H’mong và tiếng Dao hầu đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng con dân Chúa và HT Ngài. Xin Chúa tiếp trợ mọi khoản phiên dịch, in ấn, vận chuyển, điều hành SVTK được đầy đủ.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top