Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 28/03/2021

Cầu Nguyện – Ngày 28/03/2021


Chúa Nhật, 28/3/2021

Lễ Lá (Palm Sunday)—Tuần Thánh. HT Chúa khắp nơi cùng kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, bắt đầu đoạn đường thống khổ và thập tự giá. Xin Chúa giúp mỗi con dân Chúa chuẩn bị tấm lòng để đi vào những ngày kỷ niệm sự thống khổ và hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa ban phước cho CT thờ phượng của các HT sáng nay đưa con dân Chúa đến gần Ngài hơn trong sự thờ phượng. Xin cầu nguyện cho chính mình tiếp tục dọn mình bước vào Mùa Thống Khổ và Phục Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin cầu nguyện ít nhất cho một thân hữu mà mình muốn chia sẻ về sự chết và sự tha tội của Chúa cho họ.

Ðài Loan. Một số khá đông đồng bào đến đất nước này theo diện lao động, một số đi theo diện hôn nhân. Nơi xứ người ngôn ngữ bất đồng, công việc nặng nhọc, vất vả, cô đơn, nhiều trường hợp bị lạm dụng, áp bức. Xin Chúa cảm động các HT địa phương trong tình yêu của Chúa quan tâm đến những đồng bào chúng ta, nâng đỡ, khích lệ, và tạo những cơ hội để giới thiệu Chúa cho họ. Xin Chúa cho VPNS liên lạc được với các HT địa phương để gửi tài liệu hỗ trợ họ trong việc truyền giảng này. Xin cầu nguyện cho Ông Bà MS Ðặng Chính và Ông Bà MS Trương Văn Chính trong chức vụ Chúa giao tại Ðài Loan.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top