Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 25/03/2021

Cầu Nguyện – Ngày 25/03/2021


Thứ Năm, 25/3/2021

Việt Nam. Xin Chúa quan phòng tôi con Chúa trên quê hương chúng ta giữa những khó khăn. Xin Chúa giúp tôi con Chúa giữ vững đức tin; xin Chúa cũng tiếp trợ vì đời sống họ rất nghèo khó, lắm khi bị cô lập kinh tế vì đức tin. Xin Chúa mở cơ hội cho các HT có thêm nhiều cán sự chăm sóc tân tín hữu, đầy tớ Chúa có nhiều sách báo nghiên cứu học hỏi, có những khóa tu dưỡng giúp ích cho chức vụ chăn bầy cũng như chăm sóc.

Xin Chúa giúp các CT truyền giáo, tất cả HT của các hệ phái hỗ trợ, đứng chung với nhau đem Phúc Âm cho đồng bào. Các HT, các nhóm rất thiếu nhân sự trong mọi công tác mục vụ, xin Chúa cho những cơ hội đào tạo người hướng dẫn, lãnh đạo, cho nhiều người sẵn sàng đứng lên học hỏi để phục vụ Chúa trong những môi trường Chúa đặt để.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top