Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 23/03/2021

Cầu Nguyện – Ngày 23/03/2021


Thứ Ba, 23/3/2021

Mục Vụ Sinh Viên Tin Lành Việt Nam. Xin Chúa quan phòng, ban sức mới cho anh chị em hướng dẫn, cho việc huấn luyện nhân sự đạt kết quả tốt. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để việc điều hành thuận lợi; cho các SV học hành tốt và qua nếp sống đạo đưa nhiều bạn bè đến với Chúa. Xin Chúa thăm viếng, ban phước trên các CT truyền giảng của các nhóm, cho các CT trại đạt kết quả tốt.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top