Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 18/03/2021

Cầu Nguyện – Ngày 18/03/2021


Thứ Năm, 18/3/2021

Hội Ngôn Ngữ Học Wycliffe. Giáo sĩ William Townsend thành lập Hội từ năm 1942. Hội cộng tác với SIL (Summer Institute of Linguistics) trong nỗ lực phiên dịch KT cho những ngôn ngữ chưa có Lời Chúa. Xin Chúa cho sớm hoàn thành khải tượng 2025 được tiến hành nhanh hơn để đến năm 2025 mọi người trên thế giới đều có KT của ngôn ngữ mình; cho Hội có thêm tài chánh để thực hiện các CT cần thiết. Xin Chúa cho tìm được thêm những nguồn cung cấp mới. Xin Chúa mở mắt, mở lòng, ban sự khiêm nhường để mỗi người trong Hội liên hệ tốt đẹp với những mục vụ cùng cộng tác. Xin Chúa ban ơn cho Giám đốc John Chesnut trong trách vụ điều hành, và thêm sức mới trên các nhân viên của Hội.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top