Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 04/03/2021

Cầu Nguyện – Ngày 04/03/2021


Thứ Năm, 04/3/2021

Ðài Phát Thanh Reach Beyond (H. C. J. B. Herald Christ Jesus Blessing). Xin cầu nguyện đặc biệt cho hơn 700 giáo sĩ, nhân viên, và các chuyên viên kỹ thuật của Đài có thể áp dụng những kỹ thuật mới trong phương diện truyền thông hầu đáp ứng số lượng người nghe đài qua mạng lưới điện toán. Cảm tạ Chúa cho hàng ngàn bệnh nhân tin nhận Chúa qua CT chăm sóc sức khỏe do Đài cung cấp. Xin Chúa ban ơn đặc biệt trên MS Steve Harling, giám đốc, nhân viên, và truyền đạo viên trong những CT truyền giảng, quản trị, giáo dục cũng như chăm sóc sức khỏe cho cư dân địa phương, và đưa được nhiều người đến với Chúa. Xin Chúa hướng dẫn mọi quyết định thay đổi cấu trúc tổ chức của Đài đáp ứng được nhu cầu truyền bá Đạo Chúa hữu hiệu hơn.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top