Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 16/02/2021

Cầu Nguyện – Ngày 16/02/2021


Thứ Ba, 16/02/2021

Ủy Ban Y Tế Xã Hội. Xin Chúa thêm ơn sức, đường hướng trên MS Phan Vĩnh Cự, Phó hội Trưởng I, Truyền đạo (TĐ) Trần Đỗ Phúc phụ tá (PT) hiệp cùng với Ban Y Tế Xã Hội để giúp HT và đồng bào trong hoàn cảnh thiên tai và y tế còn thiếu thốn. Cảm tạ Chúa về sự hoạt động tích cực của Ủy Ban Y Tế Xã Hội trong HT cũng như trong cộng đồng. Xin cầu nguyện cho những CT khám bệnh từ thiện, xây nhà cho người nghèo, nước sạch, dạy tiếng Việt. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh dồi dào để Ủy Ban đáp ứng được những nhu cầu thiết thực của người dân trong các vùng sâu, vùng xa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top