Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 07/02/2021

Cầu Nguyện – Ngày 07/02/2021


Chúa Nhật, 07/02/2021

Cảm tạ Chúa cho HTTLVN tại miền Bắc được chính thức mở Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội. Xin Chúa cho việc xây dựng và nâng cấp Trụ sở Tổng Hội tại số 2, phố Ngõ Trạm, Hà Nội sớm hoàn thành để đáp ứng nhu cầu phòng ốc cho Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội.  Xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho nhu cầu điều hành và trợ giúp sinh viên trong việc ăn học. Xin Chúa ban ơn sức đặc biệt trên Ban Giáo Sư để qua họ đào tạo những đầy tớ vững mạnh cho nhà Chúa tại miền Bắc.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top