Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 03/02/2021

Cầu Nguyện – Ngày 03/02/2021


Thứ Tư, 03/02/2021

Chân Trời Mới. Cảm tạ Chúa cho báo CTM vẫn duy trì và phát triển suốt 34 năm qua. Bước vào năm thứ 35, xin Chúa dùng tài liệu này như một nhịp cầu giới thiệu Chúa cho đồng bào tại Việt Nam (đọc qua mạng lưới điện toán) và hải ngoại. Xin Chúa cho Ban Biên Tập sự khôn ngoan từ Chúa để mỗi bài viết chạm đến tấm lòng thân hữu, tạo điều kiện để họ tìm hiểu Chúa và tin nhận Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top