Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 31/01/2021

Cầu Nguyện – Ngày 31/01/2021


Chúa Nhật, 31/01/2021

Tại Âu châu hiện nay hầu hết các HT đều thờ phượng trực tuyến, và cũng vì không được nhóm đông người cho nên cho đến giờ vẫn chưa có CT cho Hội Đồng Lãnh Đạo của HTTLVN Âu Châu vào tháng 4/2021. Xin cầu nguyện cho việc tổ chức Đại Hội TLVN Âu Châu vào tháng 8/2021 có thể thực hiện. Xin Chúa gìn giữ che chở toàn thể HT và con cái Chúa, cho bệnh dịch thuyên giảm để có thể tiếp tục thờ phượng tại nhà thờ.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top