Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 20/01/2021

Cầu Nguyện – Ngày 20/01/2021


Thứ Tư, 20/01/2021

Cầu nguyện đặc biệt cho đất nước Hoa Kỳ. Hôm nay, ngày Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức Tổng Thống, xin Chúa cho mọi diễn tiến của buổi lễ diễn ra tốt đẹp. Xin cầu nguyện cho tổng thống và chính phủ mới trong việc điều hành đất nước và đặt nền tảng cai trị trên Lời Chúa như tổ tiên của Hoa Kỳ từ ngày lập quốc.

Hòa Lan. HTTL Heerlen, MS Huỳnh Thanh Sơn. Xin Chúa ban ơn trên chức vụ của MS Sơn vì vừa làm việc kiếm sống, vừa đảm đang công việc HT; xin Chúa ban sức khỏe trên MS & Bà Huỳnh Văn Công, dù đã hưu hạ nhưng vẫn hợp tác với HT, thăm viếng, và chăm sóc các tân tín hữu ở xa; xin Chúa cho con dân Ngài vững an, hợp tác nhiệt thành với MS đem nhiều người được cứu vào HT.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top