Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 03/01/2021

Cầu Nguyện – Ngày 03/01/2021


Chúa Nhật, 03/01/2021

Xin cầu nguyện cho VPNS. Cảm tạ Chúa cho VPNS những cơ hội cộng tác với HT tại quê nhà trong việc gây dựng tâm linh con dân Chúa qua việc in Kinh Thánh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày (SVTK), Bài Học Kinh Thánh Hằng Tuần (TCN), các sách bồi linh, truyền đạo đơn và những CT gây dựng và truyền giảng cho người Việt khắp nơi. Xin cầu nguyện cho Ban Biên Tập SVTK; cho Ban Dịch Thuật trong việc chuyển ngữ sách báo chính xác, dễ hiểu. Xin Chúa soi dẫn, thêm ơn, sức trên các đầy tớ Chúa hầu cho bài vở, sách báo đáp ứng nhu cầu tâm linh của con dân Ngài.

Xin Chúa cho việc phân phối thuốc chủng ngừa (vaccine) Coronavirus được nhanh chóng đến tay người dân trên thế giới để mọi người an tâm trở lại đời sống thường nhật.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top