Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 29/12/2020

Cầu Nguyện – Ngày 29/12/2020


Thứ Ba, 29/12/2020

Xin cầu nguyện cho các nhân sự đặc trách các ĐN tại các tỉnh cao nguyên Việt Nam có ơn chăm sóc, nuôi dưỡng bầy chiên và cho con cái Chúa trung tín học Lời Ngài để trưởng thành, vững vàng trong đức tin và tích cực rao truyền Phúc Âm.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top