Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 23/12/2020

Cầu Nguyện – Ngày 23/12/2020


Thứ Tư, 23/12/2020

Xin cầu nguyện cho người Việt đang sống tại các nước: Cam-bốt, Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Thái Lan. Đa số là đồng bào đi lao động, làm việc cực nhọc, bất đồng ngôn ngữ, bị áp bức, cô đơn. Xin Chúa cho họ cơ hội biết Chúa, tin nhận Ngài, cho các CT truyền giảng đáp ứng nhu cầu của đồng bào hầu đạt nhiều kết quả.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top