Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 22/12/2020

Cầu Nguyện – Ngày 22/12/2020


Thứ Ba, 22/12/2020

Xin cầu nguyện cho các con cái Chúa ở hải ngoại, ở những vùng không có HT Việt Nam, cũng như ở những nơi ít người Việt như Á Căn Đình, Ả-rập, Ấn Độ, Ba Tây, Nhật Bản. Xin Chúa giúp họ dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày và đứng vững trong đức tin.

 .

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top