Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 19/12/2020

Cầu Nguyện – Ngày 19/12/2020


Thứ Bảy, 19/12/2020

Truyền giảng Giáng Sinh. Nhiều HT tại quê nhà và hải ngoại có CT truyền giảng tối nay. Xin Chúa thăm viếng từng thân hữu, cho sứ điệp từ Ngài qua đầy tớ Chúa chạm vào lòng họ, để họ mời Chúa Giáng Sinh vào đời sống. Xin Chúa soi dẫn để mọi chi tiết trong CT truyền giảng tối nay làm sáng Danh Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top