Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 18/12/2020

Cầu Nguyện – Ngày 18/12/2020


Thứ Sáu, 18/12/2020

Tỉnh Thái Nguyên. Dân số trên 1,2 triệu người, nhưng chỉ có khoảng 5,500 tín hữu H’mong và Kinh với 26 HT và HN. Cảm tạ Chúa, năm 2016 chính quyền tỉnh đã chấp thuận cho Tổng Hội nâng cấp 3 HN thành Chi Hội (CH) có tư cách pháp nhân, trong tương lại có thể được cấp đất xây dựng nhà thờ. Xin cầu nguyện cho con dân Chúa tiếp tục trung tín trong sự thờ phượng, tăng trưởng trong đức tin để họ mạnh mẽ đem Ðạo Chúa đến với nhiều người, xin Chúa cứu nhiều người trong tỉnh này kể cả người Kinh.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top