Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 11/12/2020

Cầu Nguyện – Ngày 11/12/2020


Thứ Sáu, 11/12/2020

Tỉnh Điện Biên. Dân số trong cả tỉnh khoảng 550,000 người. Cảm tạ Chúa đây là tỉnh có nhiều người tin nhận Chúa, có hơn 39,000 tín hữu với 207 HN. Dù là tỉnh có nhiều người tin nhận Chúa nhưng so với dân số thì những người tin nhận Chúa cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tỉnh. Xin Chúa cảm thúc nhiều con dân Chúa nhận lấy trách nhiệm đem Ðạo Chúa đến với đồng bào. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn cho con dân Chúa H’mong vượt qua những khó khăn, thách thức đưa Ðạo Chúa đến với nhiều người chưa biết Chúa. Xin Chúa cho họ có đủ KT và người hướng dẫn họ đi trong đức tin.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top