Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 27/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 27/11/2020


Thứ Sáu, 27/11/2020

CT Phát Thanh Nguồn Sống trên đài FEBC, La Mirada. Cảm tạ Chúa dùng chương trình này giúp cho nhiều người tìm hiểu, học biết Chúa. Xin Chúa thêm ơn sức trên quý MS Ðặng Minh Trí, MS Nguyễn Ðăng Minh, MS Dương Phú Thành, và Bà Nguyễn Thỉ trong chương trình phát thanh Việt ngữ.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top