Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 24/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 24/11/2020


Thứ Ba, 24/11/2020

Văn Phẩm Nguồn Sống, Anaheim. Mời Bạn cùng VPNS dâng lên Chúa lòng biết ơn và cảm tạ ân sủng diệu kỳ của Chúa về sự thành lập, dẫn dắt, sử dụng, và ban phước cho VPNS vượt qua những khò khăn trong trận đại dịch năm nay. Cảm tạ Chúa cho những chương trình hỗ trợ công việc Chúa chung ở quê nhà và hải ngoại tiến triển tốt, được tiếp tục in Sống Với Thánh Kinh (cho VN: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày), Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh; và Chân Trời Mới cho việc giới thiệu Chúa. Giữa hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch, xin Chúa cảm thúc nhiều con dân Chúa cam kết dâng hiến thường xuyên để VPNS có đủ tài chánh cho các hoạt động. Xin Chúa cho Hội Ðồng Quản Trị, Ban Điều Hành, Ban Biên Tập, và nhân viên có sức khỏe, khải tượng, và năng lực từ Chúa để những tài liệu sách vở ấn hành giúp cho việc gây dựng tâm linh và truyền giảng có kết quả đẹp lòng Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top