Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 19/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 19/11/2020


Thứ Năm, 19/11/2020

Các HT tại Westminster: HT Phúc Âm, MS Trần Thành; HT Giám Lý, MS Nguyễn A-se; HT Midway City (CMA), MS Văn Ðài QN, MS Peter Ðoàn PT; HT Báp-tít Thiên Phước, MS Bùi Như Sơn; Thánh Ðường Little Saigon, MS Lê Minh; HT Ngũ Tuần Little Saigon (AOG), MS Cao Hữu Trí; HT Phúc Âm, MS Hồ Xuân Vũ; HT Trưởng Nhiệm, MS Trần Hữu Truyền; HTTL Magnolia, MS Nguyễn Sanh Ngọc. Xin Chúa ban cho đầy tớ Chúa ơn gây dựng, phát triển, và đẩy mạnh truyền giảng Đạo Chúa cho đồng bào trong vùng.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top