Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 17/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 17/11/2020


Thứ Ba, 17/11/2020

Các HT tại Garden Grove: HT Trưởng Nhiệm, MS Đặng Ngọc Hương; HT Ngũ Tuần, MS Nguyễn Như Bằng Hữu; HTTL Ân Điển, MSNC Hà Minh Vũ; HT Cơ Ðốc Tình Yêu Không Biên Giới, MS Lê Thành Hiệp; HT Vietnamese Foursquare, MS Trần Hồng Nguyên; HTTL Việt Nam, MS Trần Trọng Nha. Xin Chúa thêm ơn, sức mới trên đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng, hướng dẫn bầy chiên lớn lên và phát triển.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top