Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 16/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 16/11/2020


Thứ Hai, 16/11/2020

Các HT tại Garden Grove: HT Lutheran, MS Vũ Tôn Kính; HT Giám Nhiệm (Episcopal), MS Nguyễn Thị Minh Hạnh; HT Giám Lý, MS Đặng Ngọc Báu. Xin Chúa ban ơn trên quý đầy tớ Chúa, cho nhiều đồng bào cơ hội biết Chúa và tin nhận Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top