Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 13/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 13/11/2020


Thứ Sáu, 13/11/2020

HT San Gabriel Valley (CMA), chưa có QN; HT Lutheran West Covina, MS Thái Bình An; HT Giám Lý Pomona, MS Nguyễn Xuân Sơn. Xin Chúa thêm ơn sức mới trên người chăn, giúp con cái Chúa dành thì giờ học hỏi Lời Chúa mỗi ngày, tích cực đi ra chứng đạo.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top