Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 11/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 11/11/2020


Thứ Tư, 11/11/2020

HT Greater Los Angeles (CMA), MS Nguyễn Kỳ Phú; HT South Bay (CMA), MS Nguyễn Hoàng Tuấn QN, MS Jimmy Khánh Nguyễn PT; HT Long Beach (CMA), MS Trần Nghĩa; HT Báp-tít Norwalk (SBC), MS Ðặng Thiên Ân. Xin Chúa cho con dân Chúa vững vàng, sâu nhiệm trong Lời Chúa cùng hiệp lực với đầy tớ Chúa đưa nhiều đồng bào đến với Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top