Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 10/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 10/11/2020


Thứ Ba, 10/11/2020

HT Giám Lý Rosemead, Los Angeles County, MS Nguyễn Thoại Lan; HT Thân Hữu Alhambra, MS Lưu Thế Phiệt đặc trách linh vụ; HT Báp-tít San Gabriel (BC), MS Trương Công Trí cố vấn; HT Báp-tít Highland Park, MS Lý Văn Tiếu. Xin Chúa đồng công với người chăn, giúp con cái Chúa sâu nhiệm trong Lời Chúa hầu HT được phát triển.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top