Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 07/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 07/11/2020


Thứ Bảy, 07/11/2020

HT Ðức Chúa Trời (Ngũ Tuần—AOG), MS Bùi Ðức Nguyên; HTTL Thiên Kỳ (IND), MS Phạm Ðức Long QN, MS Phạm Ðức Khôi Nguyên phụ tá (PT); HT Giám Lý San Jose (Methodist), MS Trần Quốc Công Khanh. Xin Chúa ban ơn, sức, khải tượng trên người chăn để nuôi dưỡng giúp tín hữu vững mạnh trong Lời Chúa, và tích cực đi ra rao truyền sự cứu chuộc giúp Ðạo Chúa phát triển trong vùng này.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top