Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 03/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 03/11/2020


Thứ Ba, 03/11/2020

Xin cầu nguyện đặc biệt hôm nay, tại Hoa Kỳ đang diễn ra cuộc bầu cử Tổng Thống và các chức vụ của chính quyền các cấp. Xin Chúa tể trị và chọn lựa những người lãnh đạo kính sợ Chúa và đi theo đường lối Ngài.

HT Báp-tít San Rafael, MS Nguyễn Ngọc Sơn. Các HT CMA: HT Northshore, MS Châu Ân Phước; HT Union City, chưa có người chăn; HT Newalk, MS Quan Chí Văn; HT Oakland, MS Nguyễn Văn Hoàng. Xin Chúa ban thần quyền trên đầy tớ Chúa, giúp các tín hữu vững mạnh trong đức tin và hăng hái đi ra giới thiệu Chúa cho đồng bào.

Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top